Research Support

print

Ethische toetsing in praktijkgericht onderzoek 

Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek kan ethische kwesties met zich meebrengen. Dit kan variëren van onderzoek met kwetsbare of zieke mensen, onderzoek waarin belangenverstrengeling kan optreden, onderzoek waarbij zich veiligheidsrisico’s kunnen voordoen, tot onderzoek met (zeer) privacy-gevoelige informatie.
Daarom toetst de Ethische Commissie Avans (ECA) of er in een onderzoek (potentiële) ethische kwesties aan de orde kunnen zijn. 

Heb je vragen over of wil je advies over ethische kwesties in je onderzoek? Neem dan contact op met de ethische commissie via ethischecommissie@avans.nl

Hoe meld ik mijn onderzoek aan bij de ECA?

 1. Als je vermoedt dat je onderzoek moet worden getoetst door de ECA, neem dan eerst contact op met een datasteward. Die kan je uitleggen wanneer toetsing door de ECA noodzakelijk is, welke stappen moeten worden doorlopen en welke documenten er noodzakelijk zijn voor een ECA-indiening. Dit verschilt per onderzoek.
   
 2. Bij of na het gesprek met de datasteward kun je de ECA-beslisboom invullen om te bepalen of je onderzoek daadwerkelijk moet worden ingediend bij de ECA.
   
 3. Als uit de beslisboom volgt dat een toetsing door de ECA noodzakelijk is, stel dan de benodigde documenten op en stuur deze naar de datasteward ter beoordeling: 
  • een ingevuld ECA-indieningsformulier 
  • een ingevuld Privacy Risk Assessment (PRA) formulier. Bij de grote meerderheid van de onderzoeken die door de ECA getoetst moeten worden, worden ook persoonsgegevens verwerkt. In dat geval moet ook de privacy van de deelnemers gewaarborgd worden aan de hand van een PRA. Meer over het PRA-werkproces
  • de informatiebrief en het toestemmingsformulier voor jouw onderzoek ('informed consent') 
  • je interview- en/of surveyvragen
  • het onderzoeksvoorstel
  • indien van toepassing: overeenkomsten met samenwerkingspartners/opdrachtgevers voor de levering/uitwisseling van data en persoonsgegevens, eerder opgestelde DPIA’s, consortium agreements, et cetera. 
  • indien van toepassing: Non-WMO verklaring/METC goedkeuring 
  • indien van toepassing (bijvoorbeeld als verplichting aan een onderzoeksfinancier): een datamanagementplan
    
 4. Heb je samen met de datasteward alle noodzakelijke documenten voor een ECA-indiening opgesteld en besproken? Stuur deze dan naar ethischecommissie@avans.nl.
Laatst bijgewerkt op 15 mei 2023.