Research Support

print

Wetenschappelijke integriteit en ethiek

Onderzoek moet naast methodologisch verantwoord vooral ook ethisch verantwoord en integer worden uitgevoerd. De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) licht aan de hand van de 5 waarden, eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, toe wat wetenschappelijke integriteit en ethiek inhoudt. 

De NGWI geldt voor al het onderzoek aan universiteiten en hbo’s. Als onderzoeker ben je dus verplicht te werken volgens de normen van deze code.

Download de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Ethische Commissie Avans

De Ethische Commissie Avans (ECA) van Avans Hogeschool ziet er op toe dat al het door haar medewerkers en studenten uitgevoerde onderzoek ethisch verantwoord is en de toetsing op wetenschappelijke integriteit doorstaat. Indien gewenst geeft de ECA advies over de ethische kwesties van je onderzoeksvoorstel. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de gevolgen van je onderzoek voor kwetsbare respondenten en bescherming van hun privacy. 

Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek

Steeds meer subsidieverstrekkers vragen om toetsing aan de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Onderzoek op het gebied van gezondheid moet in bepaalde gevallen worden getoetst door een medisch ethische commissie, METC. De ECA kan je helpen om te beoordelen of een dergelijke toetsing voor jouw onderzoek noodzakelijk is. Uiteraard kun je de ECA ook consulteren als er binnen je  team behoefte is aan verdere toelichting omtrent wetenschappelijke integriteit.

Informatie over mensgebonden onderzoek vind je bij het Steunpunt Mensgebonden Onderzoek van Avans. Kijk hier absoluut even als je twijfelt of jouw onderzoek valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO).

Steunpunt Mensgebonden Onderzoek

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2022.