Research Support

print

Datamanagementplan

Voor je met een onderzoek begint doe je er goed aan om systematisch na te denken over de onderzoeksdata en bestanden die je bij het onderzoek zult gaan produceren. Subsidieverstrekkers als NWO, ZonMW en Horizon 2020 vragen bij de subsidieaanvraag al een datamanagementparagraaf. Deze paragraaf werk je later uit tot een datamanagementplan (DMP), zo nodig geholpen door een datasteward.  

Waarom een datamanagementplan?

Een doordacht DMP helpt jou als onderzoeker bij goed datamanagement. Je beschrijft in het plan welke data je tijdens het onderzoek gaat verzamelen, hoe je die data tijdens het onderzoek zult bewaren en wat er na afloop van het onderzoeksproject mee zal gebeuren. Bij het schrijven van het DMP komen alle aspecten van databeheer aan bod. Door er al zo vroeg bij stil te staan voorkom je veel onnodig werk en verrassingen in de toekomst.

In een datamanagementplan beantwoord je vragen als:

  • Welke data ga je verzamelen? 
  • Om wat voor type data of bestandsformaten gaat het, en wat kan de omvang worden van deze data?
  • Waar en hoe ga je de data opslaan?
  • Hoe zorg je voor back-ups?
  • Hoe ga je je data organiseren en beschrijven?
  • Wie krijgt toegang tot die data en hoe beheer je die toegang?
  • Wat wordt er na afloop van het project gearchiveerd? Waar en voor hoe lang?
  • Komen de gearchiveerde data beschikbaar voor anderen?
  • Wie is de eigenaar van de data en wie is verantwoordelijk voor het beheer?
  • Hoe is voorzien in de middelen die nodig zijn om het allemaal uit te voeren?

Een datamanagementplan is een levend document. Het is mogelijk dat je bepaalde vragen in eerste instantie niet of alleen op hoofdlijnen kunt beantwoorden. Ook kan het in de praktijk nodig zijn om zaken anders te regelen dan je aanvankelijk van plan was. Je kunt je plan altijd aanvullen of wijzigen.

Het Avans template voor een datamanagementplan vind je via DMP-online. Volg deze instructie voor het inloggen.

In DMP-online vind je ook de templates van NWO, ZonMW en Horizon 2020 (zoek via 'Funder Requirements'). Ook kun je er (via de knop ’Public DMP’s’) voorbeelden van ingevulde datamanagementplannen inzien. Je kun je DMP steeds online bijwerken en indien gewenst een pdf van je DMP maken.

Heb je hulp nodig bij het beantwoorden van vragen met betrekking tot datamanagement of wil je begeleiding bij het invullen van je datamanagementplan (DMP)? Neem dan contact op met een van de datastewards.

Promovendi

Als je een promotieonderzoek doet bij Avans, maak dan van tevoren goede afspraken waar je de onderzoeksdata gaat opslaan: dus bij Avans of bij je universiteit. Sla je de data op bij de universiteit, leg dan ook de daarvoor gemaakte afspraken vast. Dat is belangrijk voor de veiligheid en continuïteit.

 

Photo by Orlena Sergienko at Unsplash
Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2021.